ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΚΟΥ 12.08.2022

ΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΔΑΚΟΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ MCPHAIL ΔΙΚΤΥΟΥ Α/Α 8 | ΜΗΝΑΣ: ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022 | από 05/08 εώς 12/08 Οδηγίες - Παρατηρήσεις 1. Σύμφωνα με το δίκτυο παγιδοθεσίας…

Continue ReadingΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΑΚΟΥ 12.08.2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α/Α 8

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓO ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Δi ΕΚ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. 611/2014 &…

Continue ReadingΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α/Α 8

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α/Α 7

AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓO ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ ΘΑΝΑΤΩΣΗΣ ΔΑΚΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Βiii.2 ΕΚ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ.…

Continue ReadingAΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Α/Α 7

Πρόσκληση 8

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤO ΕΡΓO ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΛΕΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Δi ΕΚ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. 611/2014 & 615/2014…

Continue ReadingΠρόσκληση 8