ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ & ΕΜΠΟΡΕΥΕΤΑΙ Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Κρουσώνα παράγει και εμπορεύεται

Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο ποικιλίας Κορωνέϊκης συμβατικής καλλιέργειας και πιστοποιημένης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Ελαιόλαδα Παρθένα και Βιομηχανικά

Τα παραπάνω ελαιόλαδα διαθέτουν όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις ποιότητας τόσο σε επίπεδο καλλιεργητικών επεμβάσεων παραγωγού, όσο και σε επίπεδο διαχείρισης του καρπού από το ελαιουργείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κρουσώνα.

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε βάσει του εγκεκριμένου προγράμματος των ΚΑΝ(ΕΕ) 611&615/2014, περιόδου 2018-2021, δράσης Στii της ΟΕΦ ΑΣ Κρουσώνα (Υ.Α ΥΠΑΑΤ 577/25059/30.03.2018 )  το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε και την Ελλάδα.