ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΛΑΙΟΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΤΩ ΖΩΝΗ