Πρόσκληση 5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤO  ΕΡΓO ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΜΜΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΤΟΥ ΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Δiv ΕΚ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΑΣ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΚΑΝ. 611/2014 & 615/2014 ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2021-2022